Miokovci bb, 32205 Čačak       +381 32 5 882 400       office@domis.rs                      

jabuke

Neminovnim razvojem čovečanstvo utiče na promenu životne sredine. Međutim, kako u ostalim aktivnostima, tako i u građevini potrebno je zadovoljiti potrebe čoveka nenarušavajući pritom životnu sredinu.
Održiva gradnja uključuje:
▪ upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni za okolinu
▪ energetsku efikasnost objekata
▪ upravljanje otpadom tokom proizvodnje i ugradnje građevinskih materijala.

 

Briga o ekologiji

Naša briga o životnoj sredini počinje već kod samog odabira materijala koje koristimo za proizvodnju. Materijali koje koristimo su prirodni i ekološki. Najzastupljeniji materijal je drvo, koje je tradicionalan materijal za proizvodnju prozora i vrata. Drvo je prirodni materijal koji pri sagorevanju ne proizvodi nikakve štetne gasove. Površinska zaštita drveta izvodi se isključivo ekološkim bojama.
Tokom procesa proizvodnje otpad se odlaže u skladu sa svim ekološkim propisima bez štetnog uticaja na životnu sredinu.

Kupovinom naših proizvoda, budite sigurni, doprinećete očuvanju životne sredine, za koju se danas bori čitav savremeni svet.


Energetska efikasnost

Od svih materijala za proizvodnju prozora, drvo ima najviši stepen toplotne izolacije. Pored toga, uz naše stručne savete svaki naš kupac dobija proizvod koji dopronosi energetskoj efikasnosti objekata.
Energetska efikasnost, jedan je od važnih parametara pri izgradnji u novije vreme. Mi uvek pratimo i ispunjavamo zahteve koje postavlja savremena gradnja. Stolarija koju izrađujemo u potpunosti ispunjava najnovije standarde, tako da se može ugrađivati kako u niskoenergetske kuće, tako i u pasivne kuće.

Kao i u procesu proizvodnje, veliku pažnju posvećujemo i ugradnji stolarije na objektu. Naši radnici ugra­dnju vrše kvalitetno i profesionalno.

Sertifikati i priznanja